forum.rzecznikrodzicow.pl

Na dzień dobry - powitanie

[1] Regulamin

SPRAWY EDUKACYJNE: SZKOŁA, PRZEDSZKOLE, SYSTEM EDUKACJI

[2] Lokalnie: Przedszkola dla 6-latków - rodzice łączcie się!

[3] Rekrutacja do przedszkoli i zerówek szkolnych - przepisy, możliwości działania

[4] Rekrutacja do szkół

[5] Podstawa programowa, programy nauczania i podręczniki

[6] Warunki w szkołach, przedszkolach, bezpieczeństwo

[7] Problemy szkolne dzieci (w nauce, wychowawcze, przemoc w szkole i in.)

[8] Działalność rad rodziców, wpływ rodziców na życie szkoły

[9] Inne sprawy dot. szkół / przedszkoli

POLITYKA PRORODZINNA I SOCJALNA: świadczenia, zasiłki, urlopy, ulgi, żłobki

[-] Świadczenia rodzinne, wychowawcze, zasiłki, ulgi podatkowe

[-] Małe dziecko: urlopy i świadczenia po porodzie, żłobki i inne formy opieki

[-] Polityka prorodzinna - inne tematy

NIEUZASADNIONE ODBIERANIE DZIECI I INGERENCJE W ŻYCIE RODZINNE

[-] Prawo regulujące odbieranie dzieci i ograniczanie praw rodzicielskich

[-] Działalność urzędów i służb mających w swoich założeniach wsparcie rodziny (OPS, PCPR, kuratorzy, itd.)

Hyde park - rozmowy o wszystkim i o niczym ;)

[-] Żarty na bok(u)

[-] Techniczne

[-] Rodzicielskie tematy różne

[-] Nierodzicielskie, czyli o czym kto chce

Dodatkowe opcje

Zaloguj się

Idź do wersji pełnej